forex trading logo

e-service

Login Form


 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ การรวมตัวกันของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้าน เงินทุน โดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับสมาชิก ที่มีความจำเป็น/เดือดร้อน กู้ยืมไปใช้ในการลงทุน/พัฒนาอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว 

 

เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความประหยัด อดออม ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ก่อเิกิดเป็นทุนของชุมชนที่มีความเข้มแข็งมั่นคง และมีความเจริญงอกงาม แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเย็นแก่ชุมชน

 

 

 

ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม

ประเภทที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 23 กลุ่ม

ประเภทที่ 2 ไม่ดำเนินการตามแนวทางกรมฯแต่ยินดีปรับเปลี่ยนตามแนวทางกรมฯ จำนวน 1 กลุ่ม        

ประเภทที่ 3 ไม่ประสงค์ดำเนินการตามแนวทางกรมฯ จำนวน 19 กลุ่ม

Click เพื่อดูรายละเอียด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม

พอ.เมืองนครปฐม

นางสาวสมบูรณ์ งามสมัย

Link


 


 • images/event/02112558-1.jpg
 • images/event/02112558-2.jpg
 • images/event/02112558-3.jpg
 • images/event/02112558-4.jpg
 • images/event/02112558-5.jpg
 • images/event/04112558-1.jpg
 • images/event/04112558-2.jpg
 • images/event/04112558-3.jpg
 • images/event/04112558-4.jpg
 • images/event/04112558-5.jpg
 • images/event/04112558-6.jpg
 • images/event/04112558-7.jpg
 • images/event/09112558-1.JPG
 • images/event/09112558-10.JPG
 • images/event/09112558-2.JPG
 • images/event/09112558-3.JPG
 • images/event/09112558-4.JPG
 • images/event/09112558-5.JPG
 • images/event/09112558-6.JPG
 • images/event/09112558-7.JPG
 • images/event/09112558-8.JPG
 • images/event/09112558-9.JPG
 • images/event/11112558-1.jpg
 • images/event/11112558-2.jpg
 • images/event/11112558-3.jpg
 • images/event/11112558-4.jpg
 • images/event/11112558-5.jpg
 • images/event/11112558-6.jpg
 • images/event/11112558-7.jpg
 • images/event/11112558-8.jpg
 • images/event/17112558-1.jpg
 • images/event/17112558-2.jpg
 • images/event/17112558-3.jpg
 • images/event/17112558-4.jpg
 • images/event/17112558-5.jpg
 • images/event/17112558-6.jpg
 • images/event/19102558-1.jpg
 • images/event/19102558-2.jpg
 • images/event/19112558-1.jpg
 • images/event/19112558-2.jpg
 • images/event/19112558-3.jpg
 • images/event/19112558-4.jpg
 • images/event/22102558-02.jpg
 • images/event/22102558-03.jpg
 • images/event/22102558-04.jpg
 • images/event/22112558-1.jpg
 • images/event/22112558-2.jpg
 • images/event/22112558-3.jpg
 • images/event/22112558-4.jpg
 • images/event/23112558-10.jpg
 • images/event/23112558-11.jpg
 • images/event/23112558-12.jpg
 • images/event/23112558-13.jpg
 • images/event/23112558-14.jpg
 • images/event/23112558-3.jpg
 • images/event/23112558-4.jpg
 • images/event/23112558-5.jpg
 • images/event/23112558-9.jpg
 • images/event/24112558-01.jpg
 • images/event/24112558-02.jpg
 • images/event/24112558-03.jpg
 • images/event/24112558-04.jpg
 • images/event/24112558-05.jpg
 • images/event/24112558-1.jpg
 • images/event/24112558-2.jpg
 • images/event/24112558-3.jpg
 • images/event/25102558-01.jpg
 • images/event/25112558-1.jpg
 • images/event/25112558-2.jpg
 • images/event/25112558-3.jpg
 • images/event/27102558-1.jpg
 • images/event/27102558-2.jpg
 • images/event/27102558-3.jpg
 • images/event/27102558-4.jpg
 • images/event/30102558-1.jpg
 • images/event/30102558-2.jpg
 • images/event/30102558-3.jpg
017588
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
4
32
36
17376
635
846
17588
Your IP: 54.242.152.169
Server Time: 2015-11-30 06:09:35
Visitors Counter
 • images/otop-product/901.jpg
 • images/otop-product/902.jpg
 • images/otop-product/903.jpg
 • images/otop-product/904.JPG
 • images/otop-product/905.JPG
 • images/otop-product/906.jpg
 • images/otop-product/907.jpg
 • images/otop-product/908.jpg
 • images/otop-product/909.jpg
 • images/otop-product/910.jpg
 • images/otop-product/911.jpg
 • images/otop-product/912.jpg
 • images/otop-product/913.jpg
 • images/otop-product/914.jpg
 • images/otop-product/915.JPG
 • images/otop-product/916.jpg
 • images/otop-product/917.jpg
 • images/otop-product/918.jpg
 • images/otop-product/919.jpg
 • images/otop-product/920.jpg
 • images/otop-product/921.JPG
 • images/otop-product/922.jpg
 • images/otop-product/923.jpg
 • images/otop-product/924.jpg
 • images/otop-product/925.jpg
 • images/otop-product/926.JPG
 • images/otop-product/927.jpg
 • images/otop-product/928.jpg


Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 templates  Valid XHTML and CSS.