forex trading logo

e-service

Login Form


 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ การรวมตัวกันของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้าน เงินทุน โดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับสมาชิก ที่มีความจำเป็น/เดือดร้อน กู้ยืมไปใช้ในการลงทุน/พัฒนาอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว 

 

เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความประหยัด อดออม ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ก่อเิกิดเป็นทุนของชุมชนที่มีความเข้มแข็งมั่นคง และมีความเจริญงอกงาม แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเย็นแก่ชุมชน

 

 

 

ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม

ประเภทที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 23 กลุ่ม

ประเภทที่ 2 ไม่ดำเนินการตามแนวทางกรมฯแต่ยินดีปรับเปลี่ยนตามแนวทางกรมฯ จำนวน 1 กลุ่ม        

ประเภทที่ 3 ไม่ประสงค์ดำเนินการตามแนวทางกรมฯ จำนวน 19 กลุ่ม

Click เพื่อดูรายละเอียด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม

พอ.เมืองนครปฐม

นางสาวสมบูรณ์ งามสมัย

Link


 


 • images/event/05082557-1.jpg
 • images/event/05082557-2.jpg
 • images/event/05082557-3.jpg
 • images/event/05082557-4.jpg
 • images/event/05082557-5.jpg
 • images/event/11032557-1.jpg
 • images/event/11032557-2.jpg
 • images/event/11032557-3.jpg
 • images/event/11032557.jpg
 • images/event/13022557-1.jpg
 • images/event/13022557.jpg
 • images/event/18032557-1.jpg
 • images/event/18032557-2.jpg
 • images/event/18032557-3.jpg
 • images/event/18032557.jpg
 • images/event/19032557-1.jpg
 • images/event/19032557-2.jpg
 • images/event/19032557.jpg
 • images/event/20022557-1.jpg
 • images/event/20022557-2.jpg
 • images/event/20022557.jpg
 • images/event/20062557.jpg
 • images/event/25022557-1.jpg
 • images/event/25022557-2.jpg
 • images/event/25022557.jpg
 • images/event/26022557-2.jpg
 • images/event/26022557-3.jpg
 • images/event/26022557.jpg
 • images/event/27082557-1.jpg
 • images/event/27082557-2.jpg
 • images/event/27082557-3.jpg
 • images/event/27082557-4.jpg
 • images/event/27082557-5.jpg
 • images/event/27082557-6.jpg
014896
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
8
15
62
14699
75
709
14896
Your IP: 107.20.18.131
Server Time: 2015-08-05 04:16:59
Visitors Counter
 • images/otop-product/O1.JPG
 • images/otop-product/O10.jpg
 • images/otop-product/O11.JPG
 • images/otop-product/O12.JPG
 • images/otop-product/O13.jpg
 • images/otop-product/O14.JPG
 • images/otop-product/O16.JPG
 • images/otop-product/O17.JPG
 • images/otop-product/O18.JPG
 • images/otop-product/O19.JPG
 • images/otop-product/O2.JPG
 • images/otop-product/O20.jpg
 • images/otop-product/O21.jpg
 • images/otop-product/O22.png
 • images/otop-product/O23.JPG
 • images/otop-product/O24.JPG
 • images/otop-product/O25.JPG
 • images/otop-product/O26.jpg
 • images/otop-product/O27.JPG
 • images/otop-product/O3.JPG
 • images/otop-product/O4.JPG
 • images/otop-product/O5.JPG
 • images/otop-product/O6.JPG
 • images/otop-product/O7.JPG
 • images/otop-product/O8.JPG
 • images/otop-product/O9.JPG


Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 templates  Valid XHTML and CSS.