e-service

Login Form


 

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต คือ การรวมตัวกันของประชาชนในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้าน เงินทุน โดยการประหยัดทรัพย์ แล้วนำมาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อยอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับสมาชิก ที่มีความจำเป็น/เดือดร้อน กู้ยืมไปใช้ในการลงทุน/พัฒนาอาชีพหรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว 

 

เป็นตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความประหยัด อดออม ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน ก่อเิกิดเป็นทุนของชุมชนที่มีความเข้มแข็งมั่นคง และมีความเจริญงอกงาม แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเย็นแก่ชุมชน

 

 

 

ข้อมูลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม

ประเภทที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 23 กลุ่ม

ประเภทที่ 2 ไม่ดำเนินการตามแนวทางกรมฯแต่ยินดีปรับเปลี่ยนตามแนวทางกรมฯ จำนวน 1 กลุ่ม        

ประเภทที่ 3 ไม่ประสงค์ดำเนินการตามแนวทางกรมฯ จำนวน 19 กลุ่ม

Click เพื่อดูรายละเอียด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ อำเภอเมืองนครปฐม

พอ.เมืองนครปฐม

นางสาวสมบูรณ์ งามสมัย

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

Link


 


 • images/event/04032559-1.jpg
 • images/event/04032559-2.jpg
 • images/event/04032559-3.jpg
 • images/event/04032559-4.jpg
 • images/event/04032559-5.jpg
 • images/event/04032559-6.jpg
 • images/event/04032559-7.jpg
 • images/event/04032559-8.jpg
 • images/event/04082559-1.JPG
 • images/event/04082559-2.JPG
 • images/event/04082559-3.JPG
 • images/event/07032559-01.jpg
 • images/event/07032559-02.jpg
 • images/event/07032559-03.jpg
 • images/event/07032559-04.jpg
 • images/event/08082559-1.jpg
 • images/event/08082559-2.jpg
 • images/event/08082559-3.jpg
 • images/event/08082559-4.jpg
 • images/event/08082559-5.jpg
 • images/event/08082559-6.jpg
 • images/event/09082559-2.jpg
 • images/event/09082559-3.jpg
 • images/event/09082559-4.jpg
 • images/event/10022558-1.PNG
 • images/event/10022558-10.JPG
 • images/event/10022558-2.JPG
 • images/event/10022558-3.JPG
 • images/event/10022558-4.JPG
 • images/event/10022558-5.JPG
 • images/event/10022558-6.JPG
 • images/event/10022558-7.JPG
 • images/event/10022558-8.JPG
 • images/event/10022558-9.JPG
 • images/event/11022559-1.jpg
 • images/event/11022559-10.jpg
 • images/event/11022559-3.jpg
 • images/event/11022559-4.jpg
 • images/event/11022559-6.jpg
 • images/event/11022559-7.jpg
 • images/event/11022559-9.jpg
 • images/event/16032559-01.jpg
 • images/event/16032559-02.jpg
 • images/event/17032559-1.JPG
 • images/event/17032559-2.JPG
 • images/event/17032559-3.JPG
 • images/event/17032559-4.JPG
 • images/event/17032559-5.JPG
 • images/event/17032559-6.JPG
 • images/event/18032559-01.jpg
 • images/event/18032559-02.jpg
 • images/event/18032559-03.jpg
 • images/event/18032559-04.jpg
 • images/event/20032559-01.jpg
 • images/event/20032559-02.jpg
 • images/event/20032559-03.jpg
 • images/event/20032559-04.jpg
 • images/event/20032559-05.jpg
 • images/event/20032559-06.jpg
 • images/event/20032559-07.jpg
 • images/event/20032559-08.jpg
 • images/event/20032559-09.jpg
 • images/event/22062559-1.JPG
 • images/event/22062559-10.JPG
 • images/event/22062559-11.JPG
 • images/event/22062559-12.JPG
 • images/event/22062559-13.JPG
 • images/event/22062559-2.JPG
 • images/event/22062559-3.JPG
 • images/event/22062559-4.JPG
 • images/event/22062559-5.JPG
 • images/event/22062559-6.JPG
 • images/event/22062559-7.JPG
 • images/event/22062559-8.JPG
 • images/event/22062559-9.JPG
 • images/event/26052559-1.jpg
 • images/event/26052559-2.jpg
 • images/event/26052559-3.jpg
 • images/event/26052559-4.jpg
 • images/event/26052559-5.jpg
 • images/event/26052559-6.jpg
 • images/event/in.jpg
078607
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
11
159
742
77467
1605
1968
78607
Your IP: 54.147.238.216
Server Time: 2016-10-22 03:29:25
Visitors Counter
 • images/otop-product/901.jpg
 • images/otop-product/902.jpg
 • images/otop-product/903.jpg
 • images/otop-product/904.JPG
 • images/otop-product/905.JPG
 • images/otop-product/906.jpg
 • images/otop-product/907.jpg
 • images/otop-product/908.jpg
 • images/otop-product/909.jpg
 • images/otop-product/910.jpg
 • images/otop-product/911.jpg
 • images/otop-product/912.jpg
 • images/otop-product/913.jpg
 • images/otop-product/914.jpg
 • images/otop-product/915.JPG
 • images/otop-product/916.jpg
 • images/otop-product/917.jpg
 • images/otop-product/918.jpg
 • images/otop-product/919.jpg
 • images/otop-product/920.jpg
 • images/otop-product/921.JPG
 • images/otop-product/922.jpg
 • images/otop-product/923.jpg
 • images/otop-product/924.jpg
 • images/otop-product/925.jpg
 • images/otop-product/926.JPG
 • images/otop-product/927.jpg
 • images/otop-product/928.jpg


Powered by Joomla!. Design by: themza joomla 2.5 templates  Valid XHTML and CSS.